Back to Top

Śląski Teatr Impresaryjny
im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Śląskiego Teatru Impresaryjnego

Majątek i finanse

Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej, na mocy umowy użyczenia, zawartej z Miastem Ruda Śląska został wyposażony w nieruchomość przy ul. Piotra Niedurnego 69.W skład nieruchomości wchodzi budynek, posadowiony na działce nr 2331/87, tereny gruntowe wraz ogrodem mieszczące się na działkach 2331/87, 2326/87, 2332/88, 2330/87, oraz części działek 1078/87, 1077/87, 1698/86. Instytucja jest wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności, w tym sprzęt biurowy oraz nagłośnienie i oświetlenie sceny w podstawowym zakresie. Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej samodzielnie gospodaruje posiadanym mieniem i środkami finansowymi i pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, na które składają się

 • Przychody z podstawowej działalności statutowej.
 • Przychody z najmu, dzierżawy składników majątkowych.
 • Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Miasta Ruda Śląska.
 • Dotacje celowe z przyznawane przez podmioty zewnętrzne, np. w ramach ogłaszanych konkursów i programów.
 • Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Szczegółowe zasady gospodarki mieniem oraz finansami regulują odpowiednie przepisy, w tym min.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o finansach publicznych, ustawy podatkowe, prawo zamówień publicznych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, przepisy prawa miejscowego, zarządzenia dyrektora itp.

Podstawowa struktura kosztów

 • Koszty utrzymania pracowników: ok. 68%. W tym wynagrodzenia, ZUS, BHP oraz pozostałe obowiązkowe koszty związane bezpośrednio z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o pracę.
 • Media, utrzymanie obiektu 17 %. W tym energia, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu, obowiązkowe kontrole obiektu instalacji, bieżące naprawy wyposażenia, monitoringi itp.
 • Prowadzenie działalności statutowej: 15 %, W tym wynagrodzenia wykonawców, instruktorów sekcji, prowadzących warsztaty z zakresu kultury, produkcja i ekspozycja/emisja materiałów reklamowych, koszty korzystania z praw autorskich i pokrewnych, wykonanie scenografii, inne koszty bezpośrednio związane z obsługą i organizacją działalności kulturalnej.

Podstawowa struktura przychodów:

 • Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Ruda Śląska: ok. 72 %
 • Przychody z najmu, dzierżawy składników majątkowych: ok. 13,5 %.
 •        Zaznacz ZARZĄDZENIE, by zapoznać się z zasadami wynajmu pomieszczeń i sprzętu.
 •        Zaznacz ZARZĄDZENIE, by zapoznać się z zasadami udostępniania powierzchni reklamowej.
 • Przychody z podstawowej działalności statutowej: ok. 12,5 %.
 • Inne przychody: ok. 2%.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.